top of page

Technická Due Diligence - TDD

Důležitým bodem při akvizici nemovitosti či souborů nemovitostí je provedení technické auditu jednotlivých staveb, tzv. technické due diligence („TDD“). Jedná se o podrobné posouzení technického stavu jednotlivých dílčích částí nemovitosti, podpůrné technické a smluvní dokumentace, odhalení potenciálních skrytých stavebních, technických anebo právních rizik, případně odhadu předpokládaných investic.

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s průběhem provádění posouzení, potřebnou podpůrnou dokumentací, zpracováním závěrečné výstupní zprávy či sestavením vhodného odborného týmu.

 

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO?

  • Investoři

  • Projektový manažeři

  • Stavební technici a inženýři

 

ROZSAH ŠKOLENÍ   1 DEN

 

OBSAH ŠKOLENÍ

 

  • Definice TDD, její význam a přidaná hodnota

  • Přípravná fáze – definice zadání, rozsahu, cílů, sestavení odborného týmu

  • Podpůrná technická a právní dokumentace

  • Průběh místní technické prohlídky

  • Analýza a hodnocení poskytnutých dat a získaných informací z technické prohlídky

  • Obsah komplexní výstupní zprávy, případných dílčích zpráv

 

MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

Každý účastník obdrží pracovní sešit.

Produktový list ke stažení ZDE

Due dil..jpg
bottom of page