top of page

Technické inspekce

Technické inspekce

First article inspections (FAI)  probíhají především v oblasti půmyslu a výroby, především v segmentu automotive, leteckého průmyslu či energetiky

Technické inspekce zpravidla spočívají v kontrole a měření vlastností a geometrie vzorků, a ověření jejich shody se specifikacemi

• Ověření shody s výkresovou dokumentací

• Ověření výrobního procesu ve všech parametrech

• Verifikace použitých nástrojů a jejich způsobilosti

• Ověření schopnosti výrobce dodávat v požadované úrovni kvality

Pracujeme s Vámi  FAIR . FAIR = First Article Inspection Report

Expediting

Ověření statusu výrobku/ zboží před odesláním, především z pohledu kvality a kvantity. Služba pro globální obchodníky, kteří si chtějí být jisti.

 

Co kontrolujeme: 

 • Kontrola množství

 • Záznamy, dokumenty a jejich shodu s fakturami a dodacími listy

 • Kontrola podmínek skladování a přepravy

 • Čistota

 • Balení

 • identifikace, štítky, shipping marks

 • Zdokumentujeme náklad a nakládku

Po naložení náklad zapečetíme

Inspekce výroby, FAT

Je zřejmé, že výrobci ověřují, že výrobky a zboží je ve shodě s požadavky mezinárodních norem, vládních regulativ i jejich vlastních požadavků. Zde můžeme pracovat jako nezávislá inspekční služba.

Kontrola kvality :

 • Ověření kvality výrobků, zboží

 • Minimalizace množství vadných dílů

 • Detekce neshodných nebo nestandardních výrobků

 • Eliminace zpoždění

 

Typy inspekcí

 • Předvýrobní inspekce

 • Výrobní inspekce

 • Náhodná inspekce

 • Finální inspekce, akceptační

Řízení neshod

V případě vzniku neshody je nejdůležitější rychlost a kvalita první reakce. 
Poskytujeme především:

 • Třídění

 • Měření

 • Ověření funkčnosti, vlastností

 • Rework

 • Kontrola dokumentace

Zákazníka průběžně informujeme o výsledcích a postupu řešení.

bottom of page