top of page

Technický dozor stavebníka / investora

 Celodenní kurz je zaměřen na problematiku funkce výkonu Technického dozoru stavebníka („TDS“) podle dřívější terminologie Technického dozoru investora („TDI“). Součástí semináře bude bližší seznámení s náplní funkce TDS od předrealizační fáze projektu přes výstavbu až po kolaudaci a předání k užívání. Jaké jsou pravomoci a odpovědnosti TDS, obsah jeho kontrolní činnosti v návaznosti na jednotlivé fáze projektu, vzájemné vztahy s ostatními kontrolními orgány na stavbě, smluvní vztahy, dokumentační část stavby a další.

 

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO?

 • Stavební technici a inženýři

 • Studenti v oboru stavebnictví a architektury

 • Zástupci veřejných institucí, státních orgánů, měst a obcí

 • Developeři

 • Investoři

 • Projektový manažeři

ROZSAH ŠKOLENÍ   1 DEN

 

OBSAH ŠKOLENÍ

 • Předmět a rozsah činnosti TDS

 • TDS z pohledu legislativy

 • Požadavky na kvalifikaci TDS

 • Smluvní vztahy – práva a povinnosti, odpovědnost

 • TDS v předrealizační fázi (výběr zhotovitele, přejímky, PD)

 • TDS při výstavbě (kontrolní činnost, stavební deník, dílčí přejímky, změnové listy, …)

 • Přejímky a kolaudace

 • Kontrolní činnost, záznamy, reporting

 

 

MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

Každý účastník obdrží pracovní sešit.

Produktový list ke stažení ZDE

Pracovníci na stavbě
bottom of page