top of page

ISO 26262 Funkční bezpečnost

Norma ISO 26262 je mezinárodním standardem, zaměřený na funkční bezpečnost výrobků v automotive, obsahujících elektronické, elektrické, nebo softwarové součásti.

Standard je aplikovatelný u všech OEM výrobců i jejich dodavatelů a definuje pravidla pro řízení návrhu, vývoj, výrobu i servis. Zahrnuje vývoj a výrobu Hardware i Software jenž má dopad na systém (Automobil nebo jeho sestavy) v celém životním cyklu produktu.

 

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO?

  • Řídící pracovníci ve vývoji nových komponent

  • Pracovníci vývoje, konstrukce, designu

  • Řídcí pracovníci všech subdodavatelů v automobilovém průmyslu

  • Pracovníci odpovědní za přípravu a řízení kvality výroby automobilových komponent

  • Pracovníci odpovědní za řízení servisních pracovišť nebo celých sítí autorizovaných servisů

ROZSAH ŠKOLENÍ      1 DEN

OBSAH ŠKOLENÍ

  • Klíčové pojmy a jejich význam

  • Struktura normy

  • Určení a výpočet ASIL

  • Příklad z praxe

PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST NA KURZU

Účastníci by měli mít praxi v automobilovém průmyslu a základní

přehled o požadavcích zákazníků na systém, proces a výrobek.

Vhodným předpokladem je znalost systémů kvality dle norem ISO 9001 a ISO 16949.

 

MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

Každý účastník obdrží pracovní sešit.

Produktový list ke stažení ZDE

Car design

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

bottom of page