top of page

GD&T – ISO kótování a tolerance

GD&T – Geometric Dimensioning & Tolerancing , do češtiny volně přiloženo jako ISO kótování a tolerance je systém, který se používá k popisu k velikosti, tvaru, orientace a umístění částí na technických výkresech.

Správné použití  GD&T zajistí, že část definovaná na výkresu má požadovanou formu a funguje s největšími přípustnými odchylkami.

Cílem školení je porozumět předpisu textury povrchu, rozměrové a geometrické přesnosti na výkresech.

GD&T přidává na kvalitě a snižuje náklady na konstrukci.

 

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO?

 • Konstruktéři, pracovníci vývoje

 • Manažeři kvality

 • Inženýři, procesní inženýři

 • Vedoucí výroby

 • Pracovníci laboratoře, pracovníci odpovídající za měřidla

ROZSAH ŠKOLENÍ      2 DNY

OBSAH ŠKOLENÍ

 

 • Tolerance rozměru, rozměrové obvody

 • Textura povrchu

 • Pravidla a koncepty GD&T

 • Rozdělení GT

 • Tolerance tvaru plochy a profilu

 • Tolerance pozice

 • Závislé tolerance

 • Soustřednost a symetrie

 • Házení

 • Kótování funkčních děr

 • Způsoby definování znaků jakosti: Příklady

 • Diskuze

PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST NA KURZU

Účastníci musí mít základní znalost čtení výkresové dokumentace.

Výhodou je zkušenost s výrobními procesy, technickým kreslením, nebo procesy měření.

 

MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

Každý účastník obdrží pracovní sešit.

Produktový list ke stažení ZDE

design.png

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

bottom of page